Proč přijít na konferenci

Přednášky předních zahraničních i místních Enteprise architektů

Na konferenci budou prezentovány přednášky předních světových i místních Enterprise architektů. Harmonogram přednášek a jejich řečníků.

Seznámení s novými trendy v Enterprise architektuře

Řada přednášek je zaměřena na nejnovější trendy a témata Enterprise architektury. Ty budou představeny na případových studiích z konkrétních organizací.

Setkání s architekty z České republiky a Slovenska

Konference se zúčastní mnoho architektů z České republiky a ze Slovenska z komerční i veřejné sféry, se kterými můžete diskutovat řadu zajímavých témat.

Případové studie z mnoha oborů

Přednášky obsahují případové studie z komerční a veřejné sféry a z mnoha různých oblastí, např. e-government, bankovnictví, telco a řady dalších.

Přímý kontakt s dodavateli nástrojů a služeb

Na konferenci se můžete setkat s našimi partnery – dodavateli nástrojů a služeb v oblasti Enterprise architektury.