Souhlas se zpracováním osobních údajů

Objednávkou účasti na konferenci udělujete souhlas společnosti Goodea Consulting s.r.o., se sídlem Žitavského 496, Zbraslav, 156 00 Praha 5, IČ: 03481301, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského  soudu v Praze, spisová značka C 231923  (dále jen „Správce“ nebo též „Společnost GOODEA“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • e-mail
  • název společnosti
  • telefonní číslo
  • fotografie, videozáznam

Objednávkou účasti na konferenci udělujete souhlas společnosti GOODEA s tím, aby během konference Enterprise architektura pořizovala fotografie a videozáznamy Vaší osoby a taktéž s užitím pořízených fotografií a videozáznamů, a to zejména následujícím způsobem: společnost GOODEA je oprávněna užít fotografie a videozáznamy pro účely prezentace uskutečněné konference na veřejnosti, zejména na webových stránkách www.goodea.eu a dále na webových stránkách umožňujících prezentaci uskutečněné konference a propagaci společnosti GOODEA.

Vaše osobní údaje, fotografie, videozáznamy a další informace o objednávkách jsou evidovány v naší databázi, která je vedena ve smyslu zásad zpracování GDPR, včetně zabezpečení dat proti možnému zneužití. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.  Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

Součástí zpracování není zpřístupnění vašich osobních údajů třetím stranám, pokud jste k tomu neudělili souhlas při objednávce účasti na konferenci. Pokud jste takovýto souhlas udělili, budou vaše osobní údaje (jméno a příjmení, email a název organizace) zpřístupněny sponzorům konference, kteří jsou uvedeny na www.archforum.eu.

Vaše kontaktní údaje jsou zpracovány pro účely zasílání informací souvisejících s objednávkou účasti na konferenci Enterprise architektura a k zasílání obchodních sdělení, což je v souladu s GDPR považováno za zpracování pro účely oprávněného zájmu Společnosti GOODEA. Svým zákazníkům zasíláme informace adresně a zasíláme výhradně sdělení, která tematicky souvisejí s jejich objednávkami.

Souhlas můžete odvolat prostřednictvím elektronické pošty na adrese gdpr@goodea.eu, kde vyplníte minimálně své identifikační údaje a skutečnost, že odvoláváte svůj souhlas. Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze Souhlasu, který jste udělil/a před jeho odvoláním. Po skončení platnosti Souhlasu v souladu s tímto článkem Vaše Osobní údaje smažeme, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný́ důvod.