Řečníci

Tom Graves (UK)
Tom Graves (UK)tetradian
Tom Graves je nezávislým konzultantem již více než čtyři desetiletí. Zaměřuje se na obchodní transformaci, podnikovou architekturu a řízení znalostí. Jeho klienti v Evropě, Austrálii a Americe pokrývají širokou škálu průmyslových odvětví, včetně malých podniků, bankovnictví, energetiky, výroby, logistiky, strojírenství, médií, telekomunikací, výzkumu, obrany a vlády. Má zvláštní zájem o celopodnikové architektury pro neziskové, sociální, vládní a obchodní podniky.
Tom je jeden z předních a celosvětově často citovaných Enterprise architektů, autor více než 20 knih nejen o Enterprise architektuře. O architektuře uvažuje komplexně, do svého pohledu promítá vlastní znalosti a zkušenosti z mnoha dalších oborů, ve kterých dříve působil.
O Enterprise architektuře přemýšlí i z pohledu kulturních zvyklostí a chování jednotlivců. Občas cynický, ale vždy velmi vtipný řečník.
Marc Lankhorst (NL)
Marc Lankhorst (NL)BiZZdesign
Marc Lankhorst působí jako konzultant a poradce v komerční i veřejné sféře v Nizozemsku a vyučuje modelování architektury na obchodních a akademických kurzech. Jako mezinárodně uznávaný ideový tvůrce podnikové architektury vede vývoj portfolia BIZZdesignu na poli služeb, metod, technik a nástrojů. V minulosti Marc vedl projekt ArchiMate, koordinoval spolupráci mezi zástupci vlády, průmyslu a akademické sférym, jehož cílem bylo modelování, vizualizace a analýza podnikové architektury a na jehož základě vznikl mezinárodní standard ArchiMate.
Marc je autorem mnoha vědeckých a obchodních publikací, k jeho nejznámějším patří „Enterprise Architecture at work“ a “ Agile Service Development“. V současnosti je členem představenstva Fóra Holandské Architektury (NAF) a členem ArchiMate Fóra v The Open Group.
Petr Smolík
Petr SmolíkMetada
Vizionář a přední odborník na konceptuální modelování schopný své vize realizovat v praxi. Je schopen modelování vysvětlit a přesvědčit o jeho výhodách business zástupce i koncové uživatele, kterým umožňuje provádět obchodní změny bez potřeby programování na straně IT.
Petr dokáže uvažovat ve velmi abstraktní „meta-meta“ rovině, o modelování přednáší na konferencích po celém světě. Vedle toho řídí společnost, která dodává řešení několika velkým organizacím.
Lukáš Cingr
Lukáš CingrKPMG
Milan Rubeš
Milan RubešGoodea
Enterprise architekt pomáhající komerčním i veřejným organizacím se zavedením nebo zlepšením architektury, s definicí a formulací obchodní strategie a jejím převedením do srozumitelné podoby a do dílčích architektur.
Přední odborník a školitel modelovacího jazyka ArchiMate a rámce TOGAF a jejich kombinace s dalšími architektonickými standardy a technikami (Zachman, BIAN, ITIL apod.)
Pavel Hrabě
Pavel HraběHEAcon
Nezávislý konzultant ve společnosti HEAcon, která poskytuje služby v oblasti Enterprise architektury veřejným a komerčním organizacím. Spolupracuje s Vysokou školou ekonomickou v Praze, kde vyučuje EA jako metodu řízení.
Od května 2015 pracuje jako konzultant Odboru hlavního architekta eGovernmentu na Ministerstvu vnitra ve funkci hlavního metodika Národní architektury ČR.
Pavel je autorem práce Koncepce enterprise architektury veřejné správy České republiky.
Ondřej Felix
Ondřej FelixMinisterstvo vnitra
Jan Klocperk
Jan KlocperkMinisterstvo průmyslu a obchodu
Hlavní architekt resortu MPO. Spravuje konsolidovaný model se stovkami diagramů napříč několika organizacemi resortu, s cílem využít přínosy EA nejen při transformačních projektech, ale i v manažerském řízení. V poslední době se hodně věnuje rovněž integračním scénářům na systémové úrovni a rozovojovým záměrům.
Martin Tax
Martin TaxDAIN
Stratég, který pro veřejnou a komerční sféru modeluje už přes 20 let. Autor metodiky a vzorů využívaných několika ministerstvy, aktuálně vytěžuje celý vývojový tým požadavky na praktické výstupy z EA ve webovém repozitáři. Pokud si najde čas na modelování, pak je obvykle výsledkem diagram strategie, nebo RC maketa letadla z první světové války.
Michal Rada
Michal RadaMPSV
Odborník v oblasti e-governmentu a ICT ve veřejné správě, dlouhodobě působí v různých funkcích na národní i evropské úrovni.
Kromě toho e-government architekt, ICT novinář, ale i standup komik.
Sám sice nevidí, ale to ho v práci vůbec nebrzdí, naopak díky tomu vnáší na věci zcela jiný pohled. Věnuje se technice, sám sebe označuje za maniaka na všechno digitální.