Agenda

Hlavní sál – Empiria

Milan Rubeš, Goodea
Miroslav Řehák, Goodea

Úvodní slovo, přehled aktuálních témat Enterprise architektury, očekávané trendy. Přehled výsledků z průzkumu stavu Enterprise architektury v České republice a na Slovensku.

Představení programu, řečníků a hostů konference.

Gerben Wierda

If you want to drive very fast, what is the first thing you do? Buy a supercar? Or learn to drive very well? Obviously it is the second, as profiting from the supercar only comes with the essential driving skills. So, if you want to be successful in Enterprise Architecture, what is the first thing you do? Buy the best tool there is?

There are many elements that make up a successful Enterprise Architecture practice. Apparently, given the state of many organisations‘ landscapes and large projects, successful EA is still rare. Many ‚best practices‘ in reality have little effect on the enterprise (some even have a negative effect) and some are only useful is some other prerequisite has been fulfilled, like having an organisation that is able to make use of models before you start to build them. What are the essentials of Enterprise Architecture, the aspects that make it work? And which ‚best practices‘ aren’t really ‚best‘ (nor practice, for that matter)?

Milan Rubeš, Goodea
Miroslav Řehák, Goodea

Architekti se často zaměřují na činnosti, které přinášejí jejich zákazníkům nízkou hodnotu a naopak se nevěnují důležitým činnostem. Milan Rubeš rozebere typické neduhy enterprise architektů a ukáže, jakým oblastem a dovednostem by se měly věnovat více. Součástí bude i vhodný profil architekta z pohledu vlastností a dovedností.

Miroslav Řehák se zaměří na nejdůležitější oblast architektury – Business architekturu. Vysvětlí, co business architektura je a čemu by se architekt v této oblasti měl věnovat. Vysvětlí i nejčastěji používané techniky práce – určení a mapování schopností (capabilit), definici hodnotových řetězců (value streams) a postupy práce s Customer journey.

Marc Lankhorst, BiZZdesign

Agile methods have become the norm in software development. But true business agility requires more than having a bunch of agile teams. Moreover, if you only focus on the agility of your development processes, you might miss the forest for the trees: why do you want to be agile as an enterprise, and what does that require?

In smaller organizations, a few agile/DevOps teams can coordinate change amongst themselves, and the lines to management are short enough that strategic direction can be conveyed to teams directly. In large organizations, however, there may be hundreds of agile teams, each working on a part of the big ‘enterprise machine,’ and more coordination is needed. If you have agile teams building agile silos that disregard their environment, you will still not have an adaptive and flexible end result. In addition, future change may become even more difficult, which is why good architecture is essential.

And there is more to an enterprise than software. This is where the ‘big picture’ view offered by EA adds value, as it also encompasses other stakeholders than software users and considers desired (and unwanted!) business outcomes, capabilities to be developed or improved, resources required, business processes, IT and physical infrastructure to be realized, and more.

Marc Lankhorst will address how agility in both methods and products is required to create true business agility. He will address several use cases for the combination of EA, Agile and DevOps and show how an agile approach such as the Scaled Agile Framework can fruitfully be combined with an EA method like TOGAF. Finally, he will discuss how the tools of architects and developers can be integrated to provide end-to-end visibility and collaboration.

Peter Filip, Tatra banka

Sumář praktických zkušeností a pozorování o tom, jak EA podporuje a přispívá k transformaci celé organizace – banky z vyladěného, fungujícího vodopádového modelu na agilní. Pozornost bude soustředěna na dvě oblasti:

  • Proces plánování
  • Návrh struktury týmů

Změny v těchto oblastech budou popsané z pohledu architektů, jejich chování a zapojení do změny i z pohledu využití dat o architektuře při realizaci změny.

Jakub Illner, Oracle

V prezentaci nastíníme jaké vidíme hlavní výzvy v oblasti celopodnikové architektury optikou prudkého rozvoje moderních informačních technologií (cloud, big data, …). Jako inspiraci pro účastníky konference představíme hlavní pilíře velmi jednoduché metodologie, kterou při návrhu a nasazování komplexních řešení používá společnost Oracle. Metodologie je založená na zkušenostech z desítek projektů po celém světě a její hlavní charakteristikou je rychlost návrhu IT řešení při maximálním naplnění obchodního zadání a zachování vazeb na ostatní domény IT prostředí u našich zákazníků.

Gerben Wierda
Marc Lankhorst, BiZZdesign
Milan Rubeš, Goodea

Panelová diskuse k modelovacímu jazyku ArchiMate za účasti Marca Lankhorsta, který vedl projekt tvorby tohoto jazyka a Gerbena Wierdy, který je nejznámějším bloggerem a autorem knih o ArchiMate. Různé perspektivy na použití jazyka ArchiMate i na Enterprise architekturu jako celek.

Milan Rubeš, Goodea

Shrnutí prezentovaných témat, plán dalších setkání a příprava konference pro příští rok.

Malý sál – Panorama

V malém sále budou po paralelně s programem v hlavním sále probíhat přednášky na úzce zaměřená témata.

zástupci OHA MV ČR

Přijďte položit otázky zástupcům odboru hlavního architekta a získejte okamžité odpovědi.

Jan Laštovička, Metada
Zvykli jsme si modely chápat jako prostředek pro zjednodušení reality. (Vzpomeňme si například na papírové modely hradu.) Co když ale necháme model ožít a naopak definujeme realitu modelem? Na přednášce si ukážeme model malé webové aplikace s databází, který je dostatečně přesný na to, aby dal vzniknout běžící aplikaci. Představíme si jak modelovat databázi, formuláře pro frontend a nezbytnou logiku. Přednáška vyvrcholí ukázkou, kde změna modelu okamžitě povede ke změně běžící aplikace.